اهداف کلی مجموعـه‌ی تربیتــی

1- تبيين  مباني نظري  و باورهاي ديني و فرهنگي بر اساس رهيافت امام خميني (ره ) از تعاليم مکتب اسلام
2- اهتمام به تربيت ديني نسل جوان با خدف تبديل اعتقادات و باورهاي ديني به رفتارهاي ديني
3- فراهم آوردن زمينه آشنايي دقيق و عميق جوانا به معارف مذهبي متناسب با شرايط زمان و جامعه
4- مصون سازي نوجوانان وجوانان در برابر فرهنگ بيگانه و تقويت هويت ديني و ملي ايشان

ضرورت های تأسیس مجموعه‌ی تربیتی

1-  عدم کارايي سيستم آموزش رسمي کشور در دستيابي به تربيت ديني
2- نياز جوانان و نو جوانان به تشکل هاي ديني
3- نياز به تعميق اعتقادات و باورهاي ديني و پاسخ به سؤالات نسل جوان
4- بر قراري پيوند مستحکم ميان والدين و فرزندان

اهداف کلی مجموعـه‌ی تربیتــی

1- التزام‌ علمي و عملي به مباني دين مبين اسلام‌:
 اساس و محور تمامي برنامه هاي موسسه مبتني بر اصول و قوانين دين اسلام و تفكر شيعي مي باشد.
 
 2- التزام‌ به‌ رعايت‌ قوانين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌:
كليه‌ فعاليتها و برنامه‌هاي موسسه با رعايت‌ قوانين‌ حاكم‌ بر جامعه‌، به ويژه‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ برنامه‌ريزي‌ و اجرا خواهند شد.
 
3- التزام‌ به‌ ولايت‌ فقيه و انديشه های حضرت امام خمينی(ره)‌:
 ولايت‌ فقيه‌ به‌ عنوان‌ ركن‌ اساسي‌ حكومت‌ اسلامي‌ مي‌باشد و اين موسسه در تمامي‌ برنامه‌ها تبعيت‌ از ولي‌فقيه‌ را سرلوحه‌ كارهاي‌ خود قرار خواهد داد و با الهام از انديشه ها و افکار حضرت امام خمينی (ره) متناسب با شرايط زمان و مکان برنامه های خود را تدوين و اجرا خواهد کرد.
 
 4- مردمي‌ و غيرانتفاعي‌ بودن موسسه :
موسسه به‌ عنوان‌ يك‌ نهاد علمي، فرهنگي، مردمي‌ و با تأكيد بر انگيزه‌هاي‌ ديني‌ شكل‌ گرفته‌ و با تاکيد بر رويکرد غير انتفاعی و غير دولتی بودن موسسه، از انجام‌ فعاليتهاي‌ غير همسو با اهداف مذكور‌ و يا وابستگي‌ به‌ ارگانها و مؤسسات‌ غيرمردمي‌ پرهيز خواهد كرد.
 
 5- حفظ‌ استقلال‌ سياسي‌:
باتوجه‌ به‌ رسالت‌ موسسه ، ضمن‌ تلاش‌ در فهم‌ و تبيين‌ مباني‌ انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌ و باتأكيد بر تفكيك‌ ناپذيري‌ ديانت‌ از سياست‌، بر حفظ‌ استقلال‌ سياسي موسسه و پرهيز از جناح‌بنديهاي‌ سياسي و اجتماعی‌ جامعه‌، تأكيد خواهد شد.
 
6- تقويت‌ مصونيت‌ فرهنگي‌ نسل‌ جوان‌:
رسالت‌ اصلي موسسه ، برنامه‌ريزي‌ وتلاش‌ برای تربيت‌ نسل‌ جوان‌ در پرتو تعاليم‌ ديني‌، تقويت‌ باورهاي‌ مذهبي‌ و فرهنگي‌ جوانان‌ و ايجاد مصونيت‌ در آنان‌ در برابر انديشه‌ها و فرهنگ‌ بيگانه‌ مي‌باشد. «خودآگاهي‌» و «خودباوري‌» و تقويت‌ هويت‌ مذهبي‌ و ملي‌ جوانان‌، آنان‌ را در چالش‌ با انديشه‌هاي‌ بيگانه‌ مصون‌ خواهد ساخت‌ و آسيب‌ پذيري‌ فكري‌ و فرهنگي‌ ايشان‌ را كاهش‌ خواهد داد.
 
 7- تاكيد و تمركز بر تربيت نيروي انساني خلاق و كارآمد‌:
شاخص نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل رشد و توسعه همواره در صدر توجهات اين موسسه خواهد بود. فعاليتهايي كه به نحوي در تربيت نيروي انساني مفيد و کارآمد برای پاسداری از حريم اسلام و ولايت متناسب با اهداف موسسه، موثر باشد از اولويت بالاتري برخوردار خواهند بود. 
 
8-  ارائه‌ تصويري‌ جذاب‌ و سازنده‌ از مباني‌ ديني‌:
فرهنگ‌ سازنده‌ و متعالي‌ اسلام‌ ـ به ويژه‌ در مكتب‌ تشيع ـ قابليت‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ انسان‌ در هر زمان‌ و هر مكان‌ را دارد. فهم‌ دقيق‌ و صحيح‌ از معارف‌ ديني‌ متناسب‌ با شرايط‌ و مقتضيات‌ زماني‌ وانتقال‌ دقيق‌ و كارشناسانه‌ آن‌ به‌ نسل‌ جوان‌ با بهره‌گيري‌ از دستاوردهاي‌ روانشناسي‌ رشد و يادگيري‌ براي‌ ارائه‌ تصويري‌ دوست‌ داشتني‌ جذاب‌ و روزآمد از تعاليم‌ ديني‌، رسالت‌ خطيري‌ است‌ كه ‌مؤسسه در صدد دستيابي‌ به‌ آن‌ مي‌باشد.​​​​​​​

اهداف کلی مجموعـه‌ی تربیتــی

1- تمسك‌ به‌ قرآن‌ و اهل‌ بيت‌ عليهم‌السلام‌:
آشنايي‌ عميق‌ و دقيق‌ با معارف‌ قرآني‌ و تعاليم‌ اهل‌ بيت‌ عليهم‌السلام‌ و تلاش‌ براي‌ پايدارنمودن‌ و متجلي‌ساختن‌ اين‌ معرفت‌ در باورها، گرايشها، بينشها و رفتارهاي‌ مخاطبين‌ و تقويت‌ پيوند عاطفي‌ با ائمه‌ عليهم‌السلام‌، از وظايف‌ حساس‌ موسسه مي‌باشد.
 
 2- شايسته‌ پروري‌:
با عنايت‌ به‌ نقش‌ افراد توانمند،  شايسته‌ و متعهد در رهبري و راهبري جامعه،‌ موسسه مخاطبان خود را از بين‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ علاقمند و داراي‌ شخصيت‌ متعادل‌، بهره‌ هوشي‌ بالا، رفتارهاي‌ بهنجار و خانواده‌هاي‌ مذهبي‌ انتخاب‌ خواهد كرد تا از سرمايه‌ها و امكانات‌ خويش‌ حداكثر بهره‌وري‌ را به عمل‌ آورد.
 
3- تقويت‌ و پايداري‌ هويت‌ خودي‌:
از خود بيگانگي‌ و خود باختگي‌ عارضه‌ خطرناكي‌ است‌ كه‌ جوانان‌ را تهديد مي‌كند. برنامه‌ريزي‌ براي‌ تقويت‌ هويت‌ ديني‌ و حفظ‌ هويت‌ ملي‌ مخاطبين‌ مي‌تواند زمينه‌ از هم‌ گسيختگي‌ فرهنگي‌ را از بين‌ برده‌ و با درس‌آموزي‌ از تجربيات‌ تلخ‌ و شيرين‌ گذشته‌، آينده‌ اميدبخشي‌ را به‌ ارمغان‌ آورد.

4- پژوهش محوري‌:
سعي مي شود تا تمامي راهكارها، فعاليتها و تصميمات موسسه بر اساس و پايه فعاليتهاي علمي و پژوهشي قرار گيرد. موسسه همواره پويايي انديشه و تفكر و ايجاد روحيه تحقيق و پژوهش را حمايت خواهد كرد.  
 
5- خود ارزيابي و ارزشيابي از فعاليتها:
ارزشيابي از نحوه فعاليتها و عملكرد موسسه و ارزيابی ميزان رضايتمندي مخاطبان و مشتريان موسسه مي تواند به عنوان عاملي براي كارايي و ميزان رسيدن به اهداف موسسه قرار گيرد. در اين ميان بهره گيري از روشهاي نوين علمي براي نظارت، ارزيابی، نظرسنجی  و كنترل فعاليتها با بهره گيری مناسب از علوم و فنون روز از اتلاف هزينه و انرژي و منابع به طور چشمگيري خواهد كاست.
 

6- تأكيد بر فعاليتهاي‌ پژوهشي‌ و تحقيقي‌:
براي‌ دريافت‌ دقيق‌ و صحيح‌ معارف‌ ديني‌ متناسب‌ با شرايط‌ زمان‌، نياز به‌ پژوهشهاي‌ بنيآدی‌ و كاربردي‌ و بهره‌گيري‌ از يافته‌هاي‌ پژوهشي‌ ساير ارگانها و دستگاهها مي‌باشد. بدين‌ منظور سعي‌ خواهد شد تا هم‌ مخاطبين‌ و هم‌ مؤسسه باورها و انديشه‌هاي‌ خويش‌ را از طريق‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ و به دور از خرافه‌ گرايي‌ و جزم‌ انديشي‌ بدست‌ آورند.

​ طرح اسلام در ساختن و پرداختن انسان است. این طرح مختص همه انسانها و در همه زمانهای عمر خویش می باشد. تربیــت اسلامی به معنای جامع آن شناخت خدا به عنوان رب یگانه انسان و جهان و برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او تن زدن از ربوبیت غیر می باشــد.
تربیت اسلامی ناظر به ایمان و عمل است. طبیعت چندوجهی تربیت اسلامی سبـب می شود تا راهکارهای تربیتـی نیز به یک راه منحصر نباشد و ابعاد مختلف سیمـای انسان را در بر گیــرد که این راهکارها ارتباطات بسیار در هم تنیــده ای با یکدیگر دارد...
درحقیقت تربیت فرایندی تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی است که به منظور هدایت افراد به سوی آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد، زمینه های مناسب تکوین و تعالی پیوسته هویت ایشان را در راستای شکل گیری و پیشرفت جامعه صالح اسلامی، فراهم می نماید...
يكي‌ از اصلی‌ترين‌ فعاليت‌ها و برنامه‌های موسسه، تشكيل‌ كانونهای تربیت اسلامــی (جلسات تربیتی)‌ ويژه‌‌ی نوجوانان‌ و جوانان‌ مي‌باشد.

تربیت اسلامــی

جلسه تربیتی به گروهی از فراگیران (متربیان) گفته می شود که با محوریت یک مربی آموزش دیده با هدف فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری فراگیران (متربیان) مبتنی بر معارف الهی و تعالیم مکتب اهل بیت ع تشکیل و راهبری می شود. از اهداف جلسات تربیتی اهتمام به تربیت دینی نسل جوان با هدف تبدیل اعتقادات و باورهای دینی به رفتارهای دینی می باشد. در جلسات تربیتی مربی‌ تصويري‌ دوست‌ داشتني‌ و جذاب‌ و به روز و کارآمد از تعاليم‌ ديني‌، به نوجوان ارائه می دهد. اعضای جلسه تربیتی می دانند که هدف اصلی دور هم جمع شدن شان، شناختن دین و دیندار شدن است و نه تفریح و ورزش و ... .
در این تعریف حركت جمعی عده ای از انسانها به سمت تقرب خداوند و كسب معرفت نهايی (رسيدن به انسانيت كامل) هدف اصلی خواهد بود.

جلسات تربیتی ( کانون هـا )

مربی، محور جلسات تربیتی( کانون تربیت اسلامی) است...
در تعریف از مربی ایده آل می توان گفت:
مربی ایده آل کسی است که همه گفته هایش را چشیده باشد و به منازل تقرب و معرفت الهی رسیده باشد و از بالا دست فراگیر را بگیرد و یک یک مراحل و منازل قرب را گذر دهد و معرفت را به جان فراگیر بچشاند...
و در یک تعریف حداقلی از مربی :
مربی حداقلی فردي است که در مسیر قرب الی الله یک گام از فراگیران جلوتر بوده و در دستيابي به معارف الهي داراي دسترسي بالاتري نسبت به فراگيران باشد...

مربی باید استعدادهای موضوع تربیت را بشناسد و در جهت استعدادهای او کار کند و او را رشد دهد.

بر اساس تعاریف فوق و از آنجايي كه اين جلسات، مربي محور مي‌باشد، قوام، دوام و بازدهي آن ارتباط مستقيمي با توانمندي‌ها و ويژگي‌هاي مربیان دارد. بنابــر این مربيان جلسات تربیتـی، بايستی خصوصيات زير را دارا باشنـد...
- در معارف ديني تسلط كافی داشته باشند. ( دين شناس باشند )
- دين‌دار باشند. ( رفتار و بينش ديني داشته باشند )
- دغدغه دینی داشته باشنــد.
- روحيه اخلاقی داشته و خوشنام و موقر باشنــد.
- نسبت به مسائــل و رويدادهـــای روز ( فرهنگي، سياسي، اجتماعي و … ) آگاه باشند.
- در عین پایبنـــدی به ولایت فقیه از گرایش سیاسی خاصی جانبداری نداشته باشند.
- از قدرت بيان و شيوايـی سخن برخوردار باشند.
- در اداره جلسات توانايی و تجربه لازم را داشته باشند.
- برای شركت و اداره جلسات علاقه و سوز اعتقادی و فرهنگـــی داشته باشند.
- اهل مطالعه باشنـــد و برای كسب اطلاعات جديد در ابعاد مختلــــف حساس باشند.
- حسن خلق و سعه صدر داشته باشند.
- مخاطبين خود را به خوبي بشناسند. (آشنا به روحيه جوانان و نوجوانان)
- حتي‌المقدور دارای تحصيلات دانشگاهي يا حوزوی باشند.
- زمان كافــــی و مناسب برای جلسات اختصاص دهند.
- ايمان و اعتقاد كامل به هدف داشته باشند.
- تجربه نشان داده است مربيانــی كه علاوه بر تحصيلات و تسلط بر مباحث دينی دارای نكات مثبت جنبــی مانند فعاليت‌های هنری، ورزشی، رزمــی باشند از ديد مخاطب بسيار جذاب‌تر بوده و مخاطب به شركت در فعاليت‌های جلسه رغبت بيشتری نشان خواهد داد.

​شهیـد مطهری - فلسفه و تاریخ - ص 139

دوران نوجوانــی مرحله‌ای است كه هنوز روح فرد با آلايش‌ها و پلشتــی های دنيايــی آلوده نگرديده و صفای روح، راستــی و درستــی كاملاً هويداست و در اين زمان شخصيت فرد مهيای پذيرش دين مــی‌باشد. احساسات پاك و حقيقت‌جوی جوان و نوجوان نيروی اصلـــی حركت به سوی دين و كسب كمالات معنوی است. اینها همه دلایل محکمی است برای آغاز فعالیت جلسات تربیتی (کانون­‌های تربیت اسلامی ) در سنین نوجوانی.
 مخاطبين کانون های تربیت دینی نوجوانان مذهبــی هستند كه خصايص زير را دارا مي‌باشند :
- علاقمندی و انتخاب آزادانه جلسات
- هوش و ذكاوت فراگيران
- شخصيت متعادل
- رفتار بهنجار
- وضعيت مناسب تحصيلـی
- شرايط خانوادگــی متعادل

مربی و ویژگـی های او

فراگیـر ( متربی ) و ویـژگـی های او

در موسسه‌ی مهتدیــن فراگیران (متربیان) با توجه به سن و پایه تحصیلی در پنج گروه سنی به صورت زیر تقسیم می شوند...
- گروه اول (چهارم ، پنجم و ششم دبستان)
- گروه دوم (پایه هفتم و هشتم)
- گروه سوم (پایه نهم و دهم)
- گروه چهارم (پایه یازدهم و دوازدهم)
- گروه پنجم (دانشجویی و حوزوی)
(گروه سنــی اول و دوم و سوم دبستان به علت شرايــط خاص دوران كودكي در این تقسیم بنــدی قرار نمي‌گيرند.)

گروه های سنـی