عصر آينده‌، عصر آشتي‌ مجدد انسان‌ با خدا، تقويت‌ معنويت‌، گسترش‌ تعاليم‌ انبياء الهي‌ و بالندگي‌ دين‌ باوري‌ و دين‌ خواهي‌ در جوامع‌ بشري‌ خواهد بود. انسان‌ آينده‌، انسان‌ فرهنگی است‌ و قرن‌ آينده‌، قرن‌ گفتگوی تمدن ها و رويارويی فرهنگ ها وانديشه‌ها.

طرح درس جلسات تربیتی

list item image

در سیر راهنمای آموزشـی جلسات تربیتـی (سراج) با ارائه‌ی دقیق و سلسله وار سرفصل‌های آموزشی زمینـه‌ی فهم درست و نظام‌مند از دین در ذهن فراگیـران حاصـل می‌شود.

طرح آموزشی تربیت مربـی

list item image

هم‌اندیــش، طرح آموزشی تربیت مربی شامل سمینارها، کلاس های چندجلسه ای، مباحث تربیتی و تمام ابزاری است که مربی جهت تعامل با فراگیران نیاز دارد...

محتوای تکمیلی تربیتـی

list item image

ادبی‌نو، هاب محتوای دیجیتال تربیتی و آموزشی چندرسانه ای است که نیاز خانواده ها، مربیان و فراگیران در انتخاب درست محتوای رسانه ای هدف قرار می دهد...

تحقق‌ اهداف‌ و رسالت‌ انقلاب‌ اسلامی در ابعاد ملي‌ و فراملي‌ و نيز نهادينه‌ كردن‌ باورها و ارزشهای الهی در ذهن‌ و جان‌ پويندگان‌ راه‌ خميني‌ كبير(ره‌) نيازمند تلاشي‌ سترگ‌ و خستگي‌ناپذير در تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ مؤثر و كارآمد مي‌باشد.
‌مؤسسه فرهنگی مهتدین درصدد آن‌ است‌ تا با استعانت‌ از الطاف‌ الهي‌ و عنايات‌ ولي‌ الله اعظم‌ امام‌ زمان‌ (عج) در اين‌ مسير حركت‌ كرده‌ و رسالت‌ ديني‌ و انقلابي‌ خويش‌ را ايفاء نمايد.