جلسات تربیتی ولیعصر (عج) در اوایل دهه ی هفتاد، در پایگاه بسیج ولیعصر (عج)مسجد گیاهـی زیر نظر حجت الاسلام سید وحید معتمدی آغاز به فعالیت کرد. این جلسات به همین علت به نام جلسات حضرت ولیعصر(عج) نامگذاری گردید.اکثر متربیان این جلسات از دبیرستان دوره اول یاسر برای جلسه انتخاب شده اند. اکنون نیز در مسجد و مکتب تعلیمی و تربیتی حضرت زهرا (س)دزاشیب به صورت منظم و هفتگی جلسات تربیتی ولیعصر (عج) زیر نظر ایشان برگزار می گردد و هر ساله تعدادی جلسه جدید در این مجموعه تاسیس می گردد.

​​جلسات تربیتی ولیعصر (عج)

کانون ولیعصــر 1

list item image

کانون ولیعصــر 2

list item image

کانون ولیعصــر 3

list item image

کانون ولیعصــر 4

list item image

کانون ولیعصــر 5

list item image

کانون ولیعصــر6

list item image

کانون ولیعصــر 7

list item image

کانون ولیعصــر 8

list item image

کانون ولیعصــر 9

list item image

کانون ولیعصــر 10

list item image

کانون ولیعصــر 11

list item image

کانون ولیعصــر 12

list item image