در اوایل دهه هشتاد در مسجد القائم چیذر اولین کانون تربیتی مسجد شکل گرفت. در سالهای بعد این کانونها با نام های انصار الحیدر، انصار الحسین، انصار الهادی، انصار المهدی و ... به فعالیت خود ادامه دادند.
از مربیان این مجموعه می توان آقایان سید محمد میری، سید مرتضی میری و سیدمهدی آل احمد رانام برد.
هم اکنون در مسجد قائم چیذرجلسات تربیتی با محوریت مجموعه فرهنگی مهدی یاران  به صورت منظم و هفتگی برگزار می گردد و هر ساله جلسات جدیدی به مجموعه اضافه می شود.

​​جلسات تربیتی کانون القائــم