مربیان جلسـه: سعید وحید معتمـدی،رضا معرب، یاسر ناظم نیا
سال‌های فعالیت: 1372الی 1383
​​​​​محل فعالیت: مسجـد گیاهی تجــریش
متربیان جلسـه: جواد شهبازی، مهدی شایسته، مهرداد مالمیر، سعید جعفری، علی بیات، سجاد خوشرو، احسان جعفری نیا، محمد فرجی، محسن عبدوس، محسن سوهانکی، محمدرضا جعفرآقایی، اسماعیل گرشاسبی، مجید فرید، پیام کائنی، مهدی دهلوی، عباس عبداللهی، حسین درود، سعید نوید، حسام نوید، احسان ابراهیمی، عمران شایسته، امیر ابراهیمی و .....

جلسـه تربیتی ولیعصـر 1