هیأت های مذهبــی

یکی از اصلی ترین اجزای پازل تربیت در موسسه مهتدین برگزاری هیات های مذهبی با رویکرد نوجوانان می باشد. این امر از سال های قدیم مورد توجه موسسه قرار گرفت و جلسات تربیتی علاوه بر برگزاری هیات های هفتگی و مناسبتی در مساجد و مجموعه های خود هیاتی را به صورت مناسبتی در ایام خاص سال به جهت تعظیم شعائر اسلامی با حضور و مشارکت همه هیات های مختلف برگزار می نمودند. این هیات با توسل به امام رئوف به نام هیات مکتب الرضا(ع) نام گرفت و اکنون در مناسبت های خاص با حضور همه اعضای جلسات مختلف تربیتی برگزار می گردد.