یکی دیگر از متغیر های موثر در امر تربیت برگزاری نشست ها و برنامه های یک یا چند روزه با موضوعات مورد نیاز متربیان در مباحث اعتقادی، ارزشی و مهارتی ایشان است. ابن برنامه ها از برنامه ریزی و سیر محتوایی هدفمند برخوردار بوده و در یک فرآیند چندین ساله تعریف و طراحی شده است. از جمله این همایش ها می توان به همایش های مهدویت، شهید مطهری، ولایت، انقلاب اسلامی ،هدایت تحصیلی و انتخاب رشته تحصیلی اشاره نمود...

همایــش های تربیتــی

همایـش مهدویت

list item image

همایـش‌ هدایت‌ تحصیلی

list item image

همایـش همگام

list item image

همایـش ولایـت

list item image

همایـش خانواده

list item image

همایـش شهیـد مطهــری

list item image