همایــش مهدویـت

همایش مهدویت به عنوان یکی از فرصت های تربیتی از سال هشتاد و پنج در ذیل نقشه راه فراگیران موسسه مهتدین طراحی شد و از همان ابتدا محتوای موضوع مهدویت در قالب های گوناگونی ارائه شد. در نقشه راه همایش مهدویت نقاط آغازین، پایانی و همچنین مسیر همایش طی شش دوره تدوین شده است.