همایــش شهید مطهــری

شهید مطهری یکی از برجسته ترین علمای عصر ماست. وجود کتاب های اعتقادی زیاد از ایشان، نگاه تربیتی حاکم بر قلم ایشان، ساختار مند بودن و سلسله مند بودن مباحث ایشان، تئوریسین بودن برای انقلاب اسلامی ،تاثیرگذاری ایشان در انقلاب و پیش از انقلاب، مورد تایید بودن امام و رهبری، فراتر از زمان حرکت کردن، پاسخ گویی به سوالاتی که تا قبل از ایشان کسی جوابی به آن نمی داد و ... و در آخر عاقبت به شهادت شدن ایشان موسسه ی مهتدین را برآن داشت تا پایه ها و ساختار مباحث اعتقادی جلسات تربیتی را بر مبنای کتاب های شهید مطهری بنا کند.
همایش شهید مطهری تلاشی است تا نقش شهید مرتضی مطهری در جامعه‌ را بهتر نشان بدهد. این همایش در چهار دوره برگزار می‌شود.