جلسات تربیتی ولیعصر (عج) در اوایل دهه ی هفتاد، در مسجد گیاهـی زیر نظر آقای مزینانی جلساتی را با محوریت اعتقادات برگزار  می کردند، با استاد ارجمند مهندس نوید آشنا شدند و با دعوت از عده ای از همفکران خود جلسه ای را به طور هفتگی با ایشان تشکیل دادند. تجریش آغاز شـد. سپس جلسات به مسجد و مکتب تعلیمی و تربیتی حضرت زهرا (س) انتقال پیدا کرد و زیر نظر حجت الاسلام معتمدی به کار خود ادامه می دهـــد...

​​جلسات تربیتی کانون امام خمینی(ره)