​در موسسه مهتدین علاوه بر برگزاری جلسات تربیتی و اردوها و همایش ها، فعالیت هایی جهت رشد مربیان و متربیان در ساحت های مختلف تربیتی برگزار می گردد که هر کدام به فراخور فعالیت های موسسه جزو دغدغه های اصلی در امر تربیت است.  برگزاری رویدادهای تربیتی و مجامع عمومی در حقیقت با هدف تربیت تمام ساحتی در موسسه فرهنگی مهتدین از اصلی ترین برنامه های تربیتی به شمار می رود.

دوره های تربیـت مربی

list item image

شورای مربیـــان

list item image

دیــدار با عُلمــا

list item image

مهارت آمـــوزی(فنی، طراحی، نویسندگی و ...)

list item image

هیئـت‌های مذهبــی

list item image

رویدادهای تربیتــی