جلساتدیگر کانونهای موسسه فرهنگی مهتدین در سالهای گذشته نیز در مجموعه هیات ها و مساجد مختلف و در گروه های سنی متفاوت برگزار می گردید که تعدادی از این جلسات در این صفحه معرفی می شوند.

​​دیگر جلسات  تربیتی

کانون های المجتبی

list item image

کانون های امام خمینی ره

list item image

کانون کنی

list item image

کانون کربلا

list item image