مربیان جلسـه: سعید بخشـی، مجیـد فریـد، مهدی شریفـی
سال‌های فعالیت: 1388 الی 1394
​​​​​محل فعالیت: مدرسه یاسر منطقه یک و مسجد و مکتب تعلیمی و تربیتی حضرت زهرا (س)
متربیان جلسـه: محمدمهدی امینی، سیدمحمدمهدی میری،
سیدامیر میرشریفی، سید سجاد معصومی، محمد مهدی مردانی،
پوریا مردانی، علیرضا جمالی، محمدامین اسماعیلی، سینا اسماعیلی، علیرضا شیرافکن، امیر راوند، محمدرضا رهجو، علیرضا مذهب، محمدابراهیم حسین زاده، امیرحسین گندمی، سجاد فرجی،
​​​​​​​محمدرضا دارابی، عرفان مرادیان، خشایار محمودی، احسان یاوری، علیرضا جمالی، بهنام عرفاتی، امیرمهدی امیرحسینی، آرین دانش بخش، امیرحسین کرمی، امیرحسین گابله و سعید رمضانی

جلسـه تربیتی ولیعصـر 7