جلسه تربیتی به گروهی از فراگیران(متربیان) گفته می شود که با محوریت یک مربی آموزش دیده با هدف فراهم آوردن زمینه تربیت پذیری فراگیران(متربیان) مبتنی بر معارف الهی و تعالیم مکتب اهل بیت ع تشکیل و راهبری می شود. از اهداف جلسات تربیتی اهتمام به تربیت دینی نسل جوان با هدف تبدیل اعتقادات و باورهای دینی به رفتارهای دینی می باشد. در جلسات تربیتی مربی‌ تصويري‌ دوست‌ داشتني‌ و جذاب‌ و به روز و کارآمد از تعاليم‌ ديني‌، به نوجوان ارائه می دهد. اعضای جلسه تربیتی می دانند که هدف اصلی دور هم جمع شدن شان، شناختن دین و دیندار شدن است و نه تفریح و ورزش و ... . در این تعریف حركت جمعي عده ای از انسانها به سمت تقرب خداوند و كسب معرفت نهايي (رسيدن به انسانيت كامل) هدف اصلی خواهد بود.​​​​​​​

جلسات تربیتــی

کانون های ولیعصـر (عج)

list item image

جلسات ولیعصر(عج) 1 تا ولیعصر (عج) 14

کانون های والفجــر

list item image

جلسات والفجـــر، باهنـر، انــصار

کانون های القائم(عج)

list item image

مسجد القائـم(عج) چیــذرمجموعه مهدی یاران

کانون های الرســول (ص)

list item image

مسجـد رسوال الله فرمانیه

دیگر کانون های تربیتی

list item image

کانون های مسجد کنی و امام خمینی ره و المجتبی و ..