دوره های تربیت مربی

 مربیان موسسه مهتدین با توجه به ضرورت ها و نیازهایی که در حین کار تربیتی و قبل از ورود به فعالیت مربی گری دارند ، در دوره های تربیت مربی شرکت می نمایند . در این دوره های اساتید مختلفی به بیان نقطه نظرات پرداخته و مربیان به بحث و تبادل نظر در این زمینه می پردازند.