اردوهای قم و جمکـران

 اردوی قم جمکران یکی از اردوهای موسسه مهتدین است که این اردو همزمان مباحث ذیل عنوان مهدویت و مسائل ذیل عنوان امامت و ولایت را پوشش می دهد.
جدول این اردو در شش دوره تنظیم و طراحی شده است که شرکت هر شش دوره در این جدول نشان از مهم بودن این سفر معنوی دارد.
نگاه اصلی اردوی قم و جمکران در دوره های اول و دوم و سوم مشترکا به امام زمان و حضرت معصومه اختصاص دارد و سالهای بعدی تمرکز بیشتر روی شهر قم با محوریت حضرت معصومه و نقش علما در پویایی اسلام است.
با توجه به این که موسسه مهتدین همایش مهدویت برگزار می کند و در همایش مهدویت به طور خاص و حرفه ای به شناخت امام زمان پرداخته می شود اردوی قم جمکران تمرکزش بیشتر بر محور شهر قم و حضرت معصومه گذاشته شده است.