اردوهای جهــادی

 با توجه به نص صریح قرآن کسانی که نسبت به حال محرومان بی توجه هستند تکذیب دین می کنند. محرومیت زدایی و گسترش عدالت یکی از آرمان های انقلاب اسلامی ایران بوده است و اردوهای جهادی در جهت تحقق این آرمان ها قدم برمی دارد.
این اردو تفاوت های زیادی با سایر اردوها دارد مدت زمان اردوی جهادی معمولا روزهای زیادی را در برمی گیرد. شرایط محرومیت و دسترسی نداشتن به امکانات اولیه نیاز به هماهنگی قبل از سفر را از عوامل اجرایی می طلبد، روبرو شدن با فرهنگ ها و سبک زندگی ها مختلف، شرایط استقامتی کار جهادی، جذابیت بالای این سفر، فراگیری مهارت های مختلف و .... به تمایز هر چه بیشتر این اردو با سایر اردوها می افزاید
جدول اردوی جهادی برای سه دوره از مقاطع سنی طراحی شده است.نیاز به قوه ی بدنی مطلوب و شرایط جسمانی حداقلی برای کارجهادی باعث شد تا دوره ی اول این اردو فراگیران پایه نهم در نظر گرفته شوند.