کد درس: 2040802
هدف کلی: آداب اجتماعی
عنوان جزئی: قانون‌گرایی
مدت زمان: 30 دقیقه
ثبت گزارش

وجه بیان:
ضرورت قانون‌مداری و قانون‌گرایی از آغازین روزهای حیات بشر، همواره مورد توجه بوده است. رشد اجتماعی افراد یک جامعه را می‌توان بر اساس شاخص رفتارهای قاعده‌مند و منطبق بر قانون سنجید. رشدیافته‌ترین جوامع، قانون‌مدارترین آنهاست. نقش حاکمیت قانون در نظم‌بخشی به جامعه به قدری بدیهی است که کمتر کسی در اهمیت و ارزش آن به‌طورکلی، تردید نمی‌کند. در جامعه‌ای که قانون حاکمیت نداشته باشد، هر رفتاری از هر کس محتمل و مورد انتظار است و این یکی از بدترین شرایطی است که می‌توان تصور کرد.
پس به دلایل زیر می‌بایست قانون‌گرایی را در وجود فراگیران نهادینه کرد:
 اولاً در نبود قانون زیاده‌خواهی و حب نفس انسان در کنار محدودیت منابع، جامعه را دچار بی‌عدالتی و هرج‌ومرج می‌کند.
ثانیاً پیشرفت جوامع و تمدن‌ها مشروط به قانون‌گرایی است و هر چه رعایت قانون بیشتر باشد، جامعه به سمت پیشرفت بیشتری حرکت می‌کند.
​​​​​​​

هدف شناختی:
اهمیت وجود قوانین را می‌فهمد.
مقررات و ضوابط حاکم بر محیط‌های اجتماعی مرتبط را می‌شناسد


هدف عاطفی:
قانون‌گریزان و عاملان اخلال در جامعه را دوست ندارد.
به قانون و قانون‌مداری گرایش پیدا می‌کند.


هدف رفتاری:
قوانین محیط زندگی خود را رعایت می‌کند.
پیشرفت خود را مبتنی بر رعایت قانون و برنامه‌ریزی می‌داند.
به حقوق دیگران احترام می‌گذارد.


جملات کلیدی:
پیشرفت با رعایت قانون شکل می‌گیرد.


کلیدواژه:
قانون ▪ مقررات


سؤالاتی که ارائه این عنوان به آن‌ها پاسخ می‌دهد
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
چرا قانون وجود دارد؟
چه قوانینی بر محیط‌های اجتماعی حاکم است؟

اهـــداف درس

ورود به بحث:
پرسش درباره سؤالات کلیدی طرح درس


زمان و مکان پیشنهادی:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
مربیان عزیز می‌توانند زمان‌ها (اعیاد، وفیات و مناسبت‌های ملی) و مکان‌های خاصی (مانند حرم‌های ائمه و امامزادگان، گلزار شهدا و ...) را با توجه‌ به محتوای درس، غیر از فضای همیشگی جلسه در نظر بگیرند.
در زمان و مکان اردوها برگزارشده

روش های درس

​​منابـع پیشنهادی

توضیحات سودمنـد

لازم به ذکر است که می‌توان از موضوعاتی که در این بخش به‌صورت مختصر بیان شده‌اند، استفاده کرد. برای انجام این مهم می‌توان از منابع پیشنهادی در خصوص آن‌ها مطالعه کرد.
قانون هر چند ناقص، در رساندن به کمال و سعادت افراد تأثیر ویژه‌ای دارد. در سایه قانون است که استعدادها شکفته می‌شود و هویت واقعی فردی و جمعی انسان‌ها بروز پیدا می‌کند. در پناه قانون، اجتماعی سالم پدید می‌آید تا با برآورده شدن منطقی نیازها، انسان سیر تعالی و صعود را طی کند.
رجوع به تفسیر سوره حجرات و بررسی مسائل اخلاقی و نظم و قانون‌گرایی.
رجوع به داستان حضور امام خمینی در پاریس و رعایت ایشان از قانون کشور فرانسه.
متأسفانه بعد از رحلت پیامبر (ص )امامان (ع) از صحنه سیاست کنار نهاده شدند و قانون‌شکن‌ترین انسان‌ها به قدرت دست یافتند؛ رهبرانی که به نام دین حکومت می‌کردند ولی دین‌ستیز بودند و قوانین اسلامی را اجرا نمی‌کردند. قانون‌شکنی رهبران ستمگر سبب شد قانون‌گریزی جامعه اسلامی را فراگیرد. در چنین فضایی، امام حسین (ع) یکی از اهداف قیام خود را اصلاح امت اسلامی بیان کرد و ایجاد جامعه قانونمند، مبتنی بر سیره پیامبر (ص)و علی (ع) را ضروری دانست.
امام خمینی عقیده دارد که در سایه اجرای قوانین الهی مدینه فاضله به وجود می‌آید. آن بزرگوار می‌فرماید: «... تا پس از این ‌روشن شود که قانون اسلام در تمدن جهان پیشقدم همه قانونهاست و با عملی‌شدن آن، مدینه فاضله تشکیل می‌شود...» (کشف الاسرار، ص 222).