موضوع: انقلاب اسلامی
هدف کلینهضت­های اسلامی صدسال اخیر
عنوان جزئیداستان‌هایی از متفکران، مبارزان و روشنفکران (میرزا کوچک­خان)
مدت‌زمان60 دقیقه​​​​​​​

وجه بیان (ضرورت طرح بحث):
برای شناخت صحیح نسبت به انقلاب اسلامی و مبانی آن نیاز به آشنایی با ریشه‌های آن داریم که در اینجا نهضت جنگل به‌عنوان یکی از این ریشه‌ها موردنظر است و از دریچه میرزا کوچک خان به آن ورود می‌کنیم. هم چنین درک وضعیت موجود در زمان نظام شاهنشاهی که شامل نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور می‌شود انگیزه‌های حرکت‌های انقلابی از جمله خود انقلاب اسلامی را برای ما روشن می‌کند.
هدف شناختی (هدفی که ناظر به ارتقای سطح دانش فراگیر است):
- لزوم تشکیل حکومت دینی را می‌فهمد.
- با مصادیق ظلم و جور در دوره شاهنشاهی آشنا می‌شود.
هدف عاطفی (هدفی که ناظر به افزایش گرایش فراگیر نسبت به موضوع بحث باشد):
- به حرکات انقلابی و نهضت جنگل به‌عنوان یکی از ریشه­های انقلاب اسلامی علاقه‌مند می­شود.
- نسبت به حرکت‌های استبدادی و استعماری کشورهای بیگانه و همچنین نظام شاهنشاهی متنفر می‌شود.
هدف رفتاری (هدفی که باعث شکل‌گیری، تغییر و تثبیت رفتار در فراگیر می‌شود):
- در خصوص نهضت جنگل و شخصیت‌های برجسته آن نظیر میرزا کوچک خان و همچنین تاریخ استبداد و استعمار مطالعه می‌کند.
جملات کلیدی (جملاتی که انتظار داریم فراگیر پس از جلسه در ذهنش بماند):
- میرزا یک واحد مینیاتوری از نظام اسلامی جمهوری اسلامی را بنیان گذاشت (این مورد جمله حضرت آقا درباره تأسیس حرکت میرزا کوچک خان و نهضت او است که به زبان ساده‌تر برای فراگیر بیان می‌شود ولی این جمله هم برای ماندگاری در ذهن فراگیر در جلسه گفته شود.)
- نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی (از بیانات امام هست که در اینجا در مورد میرزا و نهضت جنگل در مبارزه علیه هم‌زمان حکومت شاهنشاهی، انگلیس و شوروی صدق می‌کند).
کلیدواژه (کلماتی که بتوان به‌وسیله آن در طرح درس، مباحث مرتبط و محتوای اینترنتی را جستجو کرد):
- میرزا کوچک خان - نهضت جنگل - استعمار و استبداد در ایران
سؤالاتی که ارائه این عنوان به آن‌ها پاسخ می‌دهد:
- هدف از نهضت میرزا کوچک خان چه بود؟
- مشکلات و ظلم‌هایی که میرزا کوچک خان سعی در برخورد با آنها بود چه بودند؟ ​​​​​​​

اهـــداف درس

 انواع ارائه:
نمایش فیلم - روش پیش سازمان‌دهنده - فناوری اطّلاعات و ارتباطات - کاوشگری - روش حل مسئله - دریافت مفهوم - روش تدریس اعضای تیم - روش ساختن گرایی (E5 )
ورود به بحث:
- پرسش درباره سؤالات کلیدی طرح درس
- بحث قهرمان‌پروری در ذهن فراگیر با ارائه شخصیت‌های ملی
- انقلاب اسلامی از کجا شروع شده و چه ریشه‌هایی دارد؟
- اشغال ایران توسط کشورهای بیگانه و نفوذ و استعمار آنها
- مفاسد و ظلم‌های دوره شاهنشاهی
- تکلیفی که افراد در برابر جامعه
- معرفی شهدای انقلاب و نگاه آنها
- مطالعه کتاب میرزاکوچک­خان از انتشارات مدرسه
روش­های ارزیابی:
- پیگیری اهداف عاطفی و رفتاری در سایر فعالیت‌ها (اردو‪ ،همایش و ...)
- ارائه خلاصه بحث
- پاسخگویی به سؤالات اصلی درس
- بررسی ماندگاری جملات کلیدی
- ارائه تحقیق و سمینار
- کنترل یادداشت‌برداری فراگیران
- پیگیری ازخانواده
زمان­های پیشنهادی:
- خرداد: تشکیل جمهوری جنگل
-  ۱۱ آذر: شهادت میرزا کوچک خان
مکان­های پیشنهادی:
- اردوی شمال کشور یا مناطق جنگلی
- پینت بال در محیط جنگلی
همچنین مربیان عزیز می‌توانند زمان‌ها (اعیاد، وفیات و مناسبت‌های ملی) و مکان‌های خاصی (مانند حرم‌های ائمه و امامزادگان، گلزار شهدا و ...) را باتوجه‌به محتوای درس، غیر از فضای همیشگی جلسه در نظر بگیرند ​​​​​​​

روش های درس

- کتاب سردار جنگل نوشته ابراهیم فخرائی
- کتاب میرزا کوچک خان (انتشارات مدرسه)
- کتاب نهضت‌های اسلامی در صدسال اخیر نوشته شهید مطهری
- وبسایـت   Leader.ir
- وبسایت    Farsi.khamenei.ir ​​​​​​​

​​منابـع پیشنهادی

توضیحات سودمنـد

اولاً موضوعاتی که ذیل این نکته بیان شده‌اند همگی نیاز به مطالعه دارند و در قسمت منابع می‌توان به جزئیات آنها دسترسی داشت.
 دوم اینکه در قسمت منابع بعضاً با حاشیه‌های موجود درباره نهضت جنگل و حتی شخص خود میرزا مواجه می‌شوید که موردنظر ما نیستند به طور مثال در لینک آخری که آورده شده بیشتر مراد نامه‌های میرزا و بحث روزنامه جنگل و... بوده است.
سوم: مخاطب اطلاعاتی که در قسمت توضیحات سودمند آورده شده عمدتاً خود مربی است برای تسلط پیداکردن روی بحث و نیاز به ساده‌سازی برای مخاطب نوجوان دارد.
- نفوذ و حضور نظامی کشورهای انگلیس و شوروی در ایران 
- تبعید میرزا توسط شوروی
 - نفوذ تفکرات کمونیستی در بین یاران نهضت جنگل و در انتها کودتا علیه نهضت و خیانت به میرزا
 - نفوذ انگلیس بر روی دستگاه حکومتی کشور و تأثیر انگلیس در سرکوب نهضت
 - خصوصیات اخلاقی / تحصیلات میرزا کوچک خان و طلبه بودن وی
 - عضویت در گروه‌های مختلف و روی‌آوردن به مبارزه مسلحانه
 - تأسیس نهضت جنگل 
- نحوه شهادت و محل دفن
 - آغاز نهضت از هیئت اتحاد اسلام با محوریت روستای کسما و سلطه تدریجی بر گیلان
 - کارهای فرهنگی و انتشار نشریه جنگل
- تأسیس دولت جمهوری شورایی گیلان با محوریت رشت
- نفوذ کمونیست در نهضت و خیانت به میرزا و سرکوب نیروهای جنگل