سیـر راهنمای آموزشـی جلسات تربیتـی مهتدیــن

یکی از مسائل مهم نظام‌های حاکم بر مجموعه‌های تربیتی، عدم توجه به معارف دینی با یک رویکرد سیستمی و پیوسته است. واقعیت این است که توجه به «محتوا» در تربیت دینی باید در اولویت برنامه‌ریزی، راهبری و ارزیابی مدیرانِ مجموعه‌های تربیتی قرار بگیرد، در غیر این صورت یک نظام تربیتی که خالی از محتوای مبتنی بر معارف دینی است نمی‌تواند به هدف خود یعنی تربیت دینی دست یابد.
مؤسسه فرهنگی مهتدین به‌عنوان یک مجموعه تربیتی، از ابتدای شکل‌گیری و نیز در ادامه مسیر، این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و موفق به تهیه سرفصل‌هایی با محوریت تفکرات و اندیشه‌های استاد شهید مرتضی مطهری شده است. اهتمام ما بر آن بوده است که رویکرد سیستمی و پیوسته حاکم بر اندیشه‌های شهید مطهری، در این سرفصل‌ها نیز وجود داشته باشد. 
​​​​​​برای عملی تر شدن تدریس این محتوا اقدام به تهیه یک راهنمای عملی جهت تعیین چهارچوب محتوا در قالب طرح درس و زمان بندی های دقیق به نام سیر راهنمای آموزشی جلسات تربیتی با نام اختصاری سـراج شده است که به مربیان کمک می کند تا با دقت بیشتر و نیز با تأمل بهتر در طول دوره های تربیتی ، معارف دینی را به شکل آسان تری به فراگیران (متربیان) خود منتقل کنند...

سیـر راهنمای آموزشـی جلسات تربیــتی (سـراج)

عناویـن اعتقــادی اصلــــــــی

سرفصــل‌های ارائه شده در محتوای آموزشی در ذیل عنوان های اعتقادی زیر دسته‌بندی می‌گردد. همچنین در ذیل هر عنوان اصلی چند هدف کلی و برای تشریح یک هدف کلی در هر دوره سنی با توجه مقتضیات آن دوره سنی، یک یا چند عنوان جزئی مطرح می‌شود.
1-تاریخ اسلام                                         2-امامـت                                             3-انقلاب اسلامــی                                              4-اخلاق                                    5-نبـوت   
6-تمدن غـرب                                       7-انسان شناســی                    8-توحیــد                                                         9-معــاد                  10-احکام و حقوق اسلامــی
​​​​​​​

ســـراج؛ چرا و چگونــه؟

راهنمای استفاده از محتوای ســراج

بسته‌ی آغازیـن ســـــراج

یک جلسه‌ی تربیتی را چگونه آغاز کنیـم؟

گروه سنــی دوم

فراگیران کلاس هفتـم و هشتــم

گروه سنــی سـوم

فراگیران کلاس نهـــم و دهـــم

گروه سنی چهـارم

فراگیران کلاس یازدهـم و دوازدهـم